ETOS SZKOŁY

IMG_0072small.jpg

Polska Szkoła im Wisławy Szymborskiej rozpoczęła działalność we wrześniu 2019 roku.

Naszym celem jest nie tylko nauczenie dzieci poprawnego pisania i wysławiania się w języku polskim, ale również przyswojenie im polskiej historii oraz polskich tradycji. Wierzymy, że w ten sposób dzieci będą pewniej i śmielej mówiły po polsku oraz będą pamiętały o wartościach, które kreują patriotyzm i pewność siebie.

Jest dla nas niezmiernie ważne aby tworzyć atmosferę zabawy. W ten sposób powstaje bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach szkoły i łatwiej zapamiętują przekazywane im treści. W naszej szkole, pomimo podziału na klasy, wszyscy uczniowie spotykają się razem, tworzą nowe znajomości i dzielą się swoimi zainteresowaniami.

Przez cały czas staramy się budować jak najlepsze relacje z uczniami i dostosowywać nasze metody tak, aby efektywnie nauczać i jednocześnie nie przemęczać dzieci zbyt dużym zasobem materiału.  Wierzymy, że w ten sposób szkoła nasza stanie się dla dzieci miejscem gdzie będą mogły wykazać się własnymi zdolnościami, poznawać nowe rzeczy i relaksować się biorąc udział w grach, zabawach i przedstawieniach.  

mgr Renata Rams

Dyrektor Szkoły

rena autograf 001.png
JAK DZIAŁAMY?

Polska Szkoła w Tunbridge Wells funkcjonuje 2 razy w miesiącu od 9.30-13.30 w Kent Skinners Academy w Tunbridge Wells. Terminy zajęć widoczne są w zakładce "życie szkoły".

Zajęcia opierają się na podstawie programowej z Polski , ale układamy sami program nauczania . Trzy godziny zajmują nam zajęcia z polskiego , elementów z historii i geografii , a na czwartej lekcji mamy zawsze jakiś wspólny temat z zagadnień kultury , tradycji Polski powiązany z dwujęzycznością naszych uczniów.

 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wplacenie na konto szkoły 30 funtów wpisowego oraz czesnego. Za każdą sobotę pobieramy opłate 20 funtów , płatne z góry za semestr. Jeśi są problemy
z płatnością to proszę zwrócic się do dyrektora szkoły w celu rozłożenia na raty.

Semestr 1 - 160 funtów

Semestr 2 - 120 funtów

Semestr 3 - 160 funtów

W roku szkolnym 2021/22 otworzyliśmy oddział przedszkolny dla wsystkich dzieci od 0 do 4-go roku życia.

zajęcia przedszkolne trwają od 9:30 do 10:30, kosztują 5 funtów za godzinę i odbywają się w tych samych dniach co zajęcia szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Rams

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk

Klasy

KLASA przedszkolna

nauczyciel Alina Sekula

Klasa zerówkowa 

Nauczyciel mgr Marta Cichecka

Asystent Nauczyciela mgr Katarzyna Chermanowicz

 

KLASA 1-2

Nauczyciel mgr Luiza Augustyniak

Asystent Nauczyciela Alina Sekula

KLASA 3

Nauczyciel mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk

 

KLASA 4-5

Nauczyciel mgr Renata Rams

Asystent Nauczyciela mgr Elżbieta Ugarow

mgr Monika Kanecka

KLASA  GCSE

Nauczyciel mgr Renata Rams

PODRĘCZNIKI

KLASA "Zerówka"

Elementarz Aleksandra Plec

Klasa 1-2

Podręczniki wydawnictwa SEN 

Klasa 3

Podręczniki wydawnictwa SEN 

Klasa 4

"Zanim zadzwoni dzwonek" PMS

Klasa 5

"Od dzwonka do dzwonka" PMS

Klasa GCSE

Nowe Tematy PMS

 Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”  w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020r.
Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prowdzenia szkoły. Dziękujemy!
logo podstawowe NEW_color_blue_01.png
wspolnota-polska-249x300.png

Jesteśmy członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej:

Polish-Educational-Society-logo-122px.jp

Polska Macierz Szkolna to organizacja charytatywna wspierająca polską edukację w Wielkiej Brytanii oraz stowarzyszenie polskich szkół uzupełniających i osób zaangażowanych w nauczaniu języka polskiego oraz popularyzowaniu wiedzy o kulturze polskiej w Wielkiej Brytanii.