top of page

MISJA  SZKOŁY

IMG_0072small.jpg

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” Jan Zamoyski
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wisława Szymborska

 

Szkoła została założona w 2019 r. przez Agnieszkę Korniluk-Iwańczuk (dyrektor artystyczny)

i Renatę Rams (dyrektor szkoły). Powstanie szkoły było następstwem wielu wspólnych projektów edukacyjnych od 2008 r. jak np. kluby polskie w bibliotece i kościele. Społeczność polska w Tunbridge Wells zaangażowała się w otworzenie placówki.

 

W pierwszym roku szkolnym placówka miała 50 uczniów i ta liczba utrzymuje się obecnie.

Trudnym okresem był dla szkoły czas pandemii, który nastąpił szybko po otwarciu szkoły. Liczne ograniczenia covidowe spowodowały wprowadzenie nauczania zdalnego oraz zwiększenie i zróżnicowanie wykorzystywanych technologii komputerowych.

 

Kadra nauczycielska za pośrednictwem Polskiej Macierzy Szkolnej, ORPEG i innych organizacji edukacyjnych podnosi swoje kwalifikacje i rozwija umiejętności nauczycielskie.

 

Misją szkoły jest nie tylko nauczenie dzieci poprawnego pisania i wysławiania się w języku polskim, ale również przyswojenie wiedzy o Polsce: geografii, historii, sztuce oraz polskich tradycjach. Dużą rolę w procesie nauczania w naszej szkole odgrywa nauka czytania i promowanie go zarówno w szkole np. spotkania z pisarzami tj. Wojciech Filaber i Michał Rusinek, jak i poza szkołą np. poprzez korzystanie ze szkolnej biblioteki. W ten sposób dzieci mają możliwość pewniej i śmielej mówić po polsku, oraz kierować się w życiu wartościami, które kręują m.in. patriotyzm i pewność siebie. Istotnym elementem w nauczaniu w naszej szkole jest celebrowanie dwujęzyczności, multikulturowości oraz wzmacnianie tożsamości uczniów jako współczesnych obywateli świata. W szkole uczniowie są także przygotowywani do egzaminów GCSE i Alevel.

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby tworzyć atmosferę zabawy i wykorzystywać elementy dramy, muzyki i plastyki do kreatywnego nauczania. W ten sposób powstaje bardzo dobry kontakt z uczniami, którzy chętnie uczestniczą w zajęciach szkoły i łatwiej zapamiętują przekazywane im treści. W naszej szkole jest podział na klasy ze względu na wiek, a wspólne spotkania podczas apeli okolicznościowych i ważnych wydarzeń np. świąt tworzą nowe znajomości i pozwalają dzielić się swoimi zainteresowaniami i doświadczeniami. Brak zastosowania systemu oceniania w trakcie lekcji wzmacnia motywację i zachęca uczniów do nauki.

Wierzymy, że w ten sposób nasza szkoła jest miejscem przyjaznym dla dzieci i rodziców oraz całej społeczności lokalnej. Uczniowie mogą wykazać się własnymi zdolnościami, zdobywać wiedzę o Polsce i jej kulturze oraz relaksować się biorąc udział w grach, zabawach i przedstawieniach. Dorośli natomiast angażując się w projekty szkoły, dopełniają proces nauczania i wzmacniają poczucie tożsamości narodowej.

rena autograf 001.png
JAK DZIAŁAMY?

Polska Szkoła w Tunbridge Wells funkcjonuje 2 razy w miesiącu od 9.30-13.30 w Kent Skinners Academy w Tunbridge Wells. Terminy zajęć widoczne są w zakładce "życie szkoły".

Zajęcia opierają się na podstawie programowej z Polski , ale układamy sami program nauczania . Trzy godziny zajmują nam zajęcia z polskiego , elementów z historii i geografii , a na czwartej lekcji mamy zawsze jakiś wspólny temat z zagadnień kultury , tradycji Polski powiązany z dwujęzycznością naszych uczniów.

 

W celu zapisania się do szkoły prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wpłacenie na konto szkoły 30 funtów wpisowego oraz czesnego w wysokości za cały rok 572 funty plus 3 funty na składkę na Polską Macierz Szkolną, która wspiera polskie szkoły polonijne w Wielkiej Brytanii. Koszt 575 funtów pokrywa 2 semestry szkolne i 22 zajęć w ciągu roku. Możliwość opłat ratalnych to 9 rat po 64 funty plus dla nowych dziei wpisowe 30 funtów.

 

Dla chętnych raz w miesiącu odbywają się 2.5 godzinne zajęcia świetlicowe, gdzie dzieci mogą brać udział w grach edukacyjnych, ćwiczyć czytanie po polsku i nawiązywać nowe znajomości z polskimi dziećmi.

Opłata za świetlicę to 18 funtów.

Oddział przedszkolny dla wszystkich dzieci od 3-go roku życia przeprowadza zajęcia od 9.30-12.30- koszt 19.50 funtów funtów za jedne zajęcia ( płacone z góry za I semestr 214.50 funtów za 11 zajęć do konca grudnia oraz II semestr 214.50 do końca maja) plus wpisowe 30 funtów oraz 3 funty na składkę do Polskiej Macierzy Szkolnej. Możliwość ratalna kwoty za dwa semestry to 9 rat po 48 funtów .

W razie potrzeby, proszę o kontakt i płatności będą rozkładane na raty.

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Renata Rams

DYREKTOR ARTYSTYCZNY

mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk
KLASY

 

 

 

 

KLASA przedszkolna

Nauczyciel Ilona Danych

Asystent Nauczyciela Nicola Danych

KLASA zerówkowa 

Nauczyciel mgr Małgorzata Charrington

Nauczyciel wspomagający Katarzyna Chermanowicz 

 

 

KLASA 1-2

Nauczyciel mgr Marta Cichecka

Nauczyciel wspomagający Alina Sekula

KLASA 3-4

Nauczyciel mgr Agnieszka Korniluk-Iwańczuk

 

KLASA 5

Nauczyciel mgr Renata Rams

Nauczyciel mgr Magdalena Wiącek

KLASA  GCSE

Nauczyciel mgr Magdalena Wiącek

Nauczyciel mgr Renata Rams

Nauczyciel wspomagający mgr Elżbieta Ugarow

PODRĘCZNIKI

Przedszkole 

Podręczniki wydawnictwa SEN

KLASA "Zerówka"

Podręczniki wydawnictwa SEN

Klasa 1-2

Podręczniki wydawnictwa SEN 

Klasa 3

Podręczniki wydawnictwa Literka

Klasa 4

"Zanim zadzwoni dzwonek" PMS

Klasa 5

"Od dzwonka do dzwonka" PMS

Klasa GCSE

Nowe Tematy PMS

Jesteśmy członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej:

Polish-Educational-Society-logo-122px.jp

Polska Macierz Szkolna to organizacja charytatywna wspierająca polską edukację w Wielkiej Brytanii oraz stowarzyszenie polskich szkół uzupełniających i osób zaangażowanych w nauczaniu języka polskiego oraz popularyzowaniu wiedzy o kulturze polskiej w Wielkiej Brytanii.

znaki na stronie.png

23 września, 2022

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: : Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Anglii w regionach South East i North East w latach 2022-2023
Kwota dotacji:
10 525,27 zł w 2022r.
10 525,27 zł w 2023r.
Całkowita wartość zadania publicznego: 749 777,16 zł
Zadanie publiczne polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania. 

Serdecznie dziękujemy!

wspolnota-polska-249x300.png
logo podstawowe NEW_color_blue_01.png

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England.

Kwota dotacji: 10 700,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 816 725,00 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii
w regionach: South East, South West, East of England, polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli,

ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

wspolnota-polska-249x300.png
logo podstawowe NEW_color_blue_01.png
 Nasza szkoła  otrzymała wsparcie finansowe z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”  w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020r.
Dofinansowanie częściowo pokryło koszty wynajmu pomieszczeń oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do prowadzenia szkoły. Dziękujemy!
logo podstawowe NEW_color_blue_01.png
wspolnota-polska-249x300.png
bottom of page